Visie / Missie
 

Algemene doelstelling
Als doel voor Kindercentrum De Stoel is gekozen voor de volgende elementen:

 

Doelgroep
Alle ouders/ verzorgers die werkzaam en/ of studerend zijn en wonen of werken in Amstelveen en omgeving. 
Alle ouders die hun kinderen willen voorbereiden op de basisschool.

De missie van Kindercentrum De Stoel
Onze missie is het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang in een kindvriendelijke omgeving en daarmee voldoen aan een maatschappelijke behoefte. Kleinschaligheid biedt daarin een solide basis voor continuïteit.

De kernwaarden van Kindercentrum De Stoel

 

Visie op kinderopvang
Kindercentrum De Stoel ziet kinderopvang als een groot maatschappelijk belang.
Voor de kinderen is kinderopvang een verbreding van hun leefmilieu. Zij komen in contact met andere volwassenen, met leeftijdgenoten en kinderen van verschillende leeftijden, wat een stimulans is voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Door gebruik te maken van kinderopvang kunnen ouders/verzorgers werk combineren met de zorg van een kind. Bedrijven zijn door kinderopvang in de gelegenheid ervaren en goed ingewerkt personeel te behouden.

De visie van Kindercentrum De Stoel
Wij willen worden beschouwd als een gerenommeerde aanbieder van kinderopvang waarbij de grootte van de organisatie wordt begrensd door de mogelijkheid kleinschalig te blijven denken en handelen.

Visie op opvoeden
Opvoeden is kinderen verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Wij begeleiden de kinderen in deze ontwikkeling door hen de ruimte en de vrijheid te geven om zelf de omgeving te ontdekken en te onderzoeken. Om die omgeving te ontdekken heeft het kind behoefte aan (emotionele) veiligheid en geborgenheid. Wij, het kindercentrum, zorgen voor die veiligheid en geborgenheid door een vertrouwensrelatie met het kind op te bouwen. Door de kinderen goed te observeren kunnen we inspelen op de behoeften die op dat moment horen bij de ontwikkeling van de kinderen en kunnen we ons inleven in hun belevingswereld.

Pedagogisch beleid
Een groot deel van ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de methode van de pedagoog Gordon. Wij vinden het een methode die goed aansluit op onze visie, namelijk kinderen de ruimte en de vrijheid geven om zelf de omgeving te kunnen ontdekken. 

Jaarlijks wordt het pedagogisch beleid geëvalueerd door de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie van Kindercentrum De Stoel. Een uitgebreide versie van ons pedagogisch beleid liggen op de locaties ter inzage.

Pedagogisch doel
Wij stellen ons ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties van de kinderen. Wij streven ernaar dat de kinderen zich ontwikkelen:


Ons kindercentrum hanteert de volgende uitgangspunten bij haar functioneren: