Inschrijfformulier Peuteropvang
KDV StoelLandje (half day care)Gegevens ouder/verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2

Kindgegevens

Plaatsingsgegevens

Locatie

kinderdagopvang StoelLandje (Landtong 16)

Opvangdagen

2 dagdelen (2 ochtenden)

Inkomensgegevens

(zie schema: kosten of eigen bijdrage Peuteropvang onder tarieven/cost)

ja: vul vraag 2b in

nee: vul vraag 3 in

Graag een kopie van de vve indicatie sturen naar administratie@kcdestoel.nl
Graag een kopie van uw meest recente salarisstrook sturen naar administratie@kcdestoel.nl
3. U komt in aanmerking voor het peuterarrangement

(*) Deze velden zijn verplicht!