Inschrijfformulier Peuteropvang
KDV StoelLandje (half day care)Gegevens ouder/verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2

Bij geen recht gaarne een kopie van uw meest recente salarisstrook sturen naar administratie@kcdestoel.nl

Kindgegevens

Zoja, graag een kopie van de VVE indicatie sturen naar administratie@kcdestoel.nl

Plaatsingsgegevens

Gewenste locatie: kinderdagopvang StoelLandje (Landtong 16)
Gewenste opvangdagdelen (2 ochtenden):
(3 ochtenden bij een VVE indicatie)

(*) Deze velden zijn verplicht!