Inschrijfformulier Peuteropvang
KDV ZonneStoeltje (half day care)Gegevens ouder/verzorger 1

Gegevens ouder/verzorger 2

Kindgegevens

Plaatsingsgegevens

Dagen zijn: dinsdag- en donderdagochtend

Inkomensgegevens

(zie schema: kosten of eigen bijdrage Peuteropvang onder tarieven/cost)
Graag uw meest recente salarisstrook sturen naar administratie@kcdestoel.nl
3. U komt in aanmerking voor het peuterarrangement

(*) Deze velden zijn verplicht!