Peuterplein

Kinderdagverblijf ZonneStoeltje maakt gebruik van het programma Peuterplein.
Peuterplein is een compleet pakket met leuke materialen en uitdagende activiteiten om kinderen
van 0 tot 4 jaar op een gestructureerde én speelse manier op de basisschool voor te bereiden. 

 Peuters zijn enorm nieuwsgierig. Zeker in de leeftijd van 2 tot 4 jaar gaan ze de wereld om hen heen ontdekken. Peuterplein speelt volledig in op die nieuwsgierigheid en heeft 130 uitdagende activiteiten op verschillende ontwikkelingsgebieden. Met Peuterplein leren de kinderen spelenderwijs. Door samen te zingen, bewegen, lezen, praten en werken helpen wij de peuters steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Met Peuterplein worden de kinderen ook zelf uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar nieuwe spelvormen en activiteiten. Het programma is eenvoudig aan te passen om het ook aan baby’s en dreumesen aan te bieden. Peuterplein is ontwikkeld op basis van de VVE-richtlijnen, zodat wij ook kinderen met een taalachterstand verder kunnen helpen. Peuterplein heeft een doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.