Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)
Met ingang van 1 januari 2012 heeft Kindercentrum De Stoel de peuterspeelzalen De Rakkertjes en De Petteflet overgenomen. Deze peuterspeelzalen hebben een VVE erkenning en wij willen dit prolongeren. Dit betekent dat wij kinderen krijgen die door het consultatiebureau een VVE indicatie hebben gekregen. Wij geven dit programma niet alleen aan de peuters met een VVE indicatie, maar aan álle kinderen. Want vroege stimulering kan de schoolloopbaan van iedereen positief beïnvloeden.

Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren maken wij o.a. gebruik van een VVE programma. Op vaste tijden van 2 uur bieden wij de kinderen, aan de hand van een dergelijk programma, activiteiten aan. Even verderop vertellen wij u meer over deze programma’s.

De Vroeg Voorschoolse Educatie wordt niet alleen gegeven gedurende deze vaste tijden. De VVE loopt als een rode draad van ’s morgens bij de opening tot ’s middags of ’s avonds bij de sluiting. Het is een kwestie van kansen grijpen en kansen creëren.

In de eigen groepen komt het thema waarmee de kinderen bezig zijn terug. De kinderen kunnen er al of niet mee doorgaan. Bijvoorbeeld met het thema “Hoera een baby!” van Puk & Ko is op elke groep een babyhoekje ingericht. Tijdens het vrij spelen kunnen de kinderen hier de activiteiten naspelen, alleen, met elkaar of met de pedagogische medewerker.

Spelen is niet alleen belangrijk voor de taalontwikkeling, ook voor de sociale ontwikkeling (je in de ander inleven, samenwerken), voor de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten, jezelf leren kennen) en voor de motorische ontwikkeling. Dagelijkse gebeurtenissen, zoals eten en drinken of verschoning, worden ook benut om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Bijvoorbeeld: De pedagogische medewerker zet na het brood eten bekers op tafel voor de melk en vraagt aan de kinderen: ”Hoeveel bekers staan er?” of “wat voor kleur heeft deze beker?”

Jaarlijks stelt het management een VVE opleidingsplan op.