De oudercommissie van de Stoel: Wat doen zij?
 
Kindercentrum De Stoel bestaat ondertussen uit 3 KDV’s (waarvan 2 peuteropvang) en 3 BSO’s. Vanwege de uitbreidingen bij De Stoel met peuteropvang is de oudercommissie structuur veranderd.
Elke opvangsoort op een vestiging heeft zijn eigen oudercommissie. Dit is wettelijk zo geregeld vanwege de eigen behoefte en aandachtspunten die elke soort opvang nodig heeft.

De oudercommissies op een vestiging mogen verder wel samenwerken of gezamenlijke vergaderingen houden. Daarnaast is er een centrale ouderraad, met afgevaardigden vanuit alle opvangvormen per vestiging.
De centrale ouderraad heeft het over algemene, generieke zaken zoals bijvoorbeeld de tarieven.

De vergaderingen van de oudercommissies zijn openbaar. Dus als u interesse heeft om een vergadering bij te wonen, kan dit altijd.


Stichting Boink
De oudercommissie leden zijn op cursus geweest bij de Stichting Boink, stichting Belangenvereniging Ouders In de Kinderopvang.
De oudercommissie is afhankelijk van de input van alle ouders om zo veel mogelijk kennis en gegevens te verzamelen, h
ierbij hebben wij uw hulp nodig.

Voorbeelden van zaken waar wij graag uw mening horen als u bepaalde zaken constateert.
- Voedingsbeleid: dit kan zaken betreffen als het eten en drinken wat door de medewerkers wordt voorzien, als ook wat er traktaties door ouders verzorgd als er iemand jarig is.
- Hygiëne: hierbij kan gedacht worden aan de staat van de toiletten.
- Speelmogelijkheden: bijvoorbeeld het beschikbare speelgoed en speelmaterialen. Maar dit kan ook gaan over de hoe vaak de kinderen buitenspelen, wat voor activiteiten door de medewerkers worden georganiseerd.
- Veiligheid: zijn de ruimtes kind veilig ingericht, voelt het kind zich veilig in de groep?

Bij zaken zoals bovenstaand genoemd zijn wij als oudercommissie betrokken om zaken te signaleren en dit verder aan de orde te stellen bij onze gesprekken met de leidinggevenden.
Bij zaken die direct van doen zijn met uw kind, bijvoorbeeld dat uw kind door een ander kind gekrabd is, of dat uw kind onvoldoende zin heeft om te eten/slapen, zijn de pedagogisch medewerker en leidinggevende van de vestiging uw aanspreekpunt.

Ik hoop op een goede samenwerking, met veel communicatie beide kanten op.
Zodat we hiermee een zo prettig mogelijke leefomgeving voor onze kinderen kunnen creëren.

Het email adres van de Centrale Oudercommissie:
oudercommissie@kcdestoel.nl