Kosten peuteropvang (half day care)

Kosten en toeslagen Peuteropvang ZonneStoeltje 2020
(locatie aan de Alsemlaan)
 
Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar bestaat uit minimaal 2 ochtenden van 5 uur.
De mogelijke combinatie is dinsdag- en donderdagochtend. 
 
Kosten
Het uurtarief voor peuteropvang bedraagt voor 2020:  € 8,83
Dit geeft voor 2020 het volgende uur/kosten tabel:
 
Peuteropvang van 8:30 tot 13:30 uur (voor 40 weken)
Aantal opvangdagdelenper week Prijs
per jaar
Prijs
per maand
Aantal opvanguren
per jaar
Aantal opvanguren
per maand
2 € 3532,00   € 294,33   400,00   33,33  
3 € 5298,00   € 441,50   600,00   50,00  
4 € 7064,00   € 588,67   800,00   66,67  
5 € 8830,00   € 735,83   1000,00   83,33  
 
De kosten zijn berekend op basis van reservering van de opvang van 40 weken. Indien door
tijdelijke opzegging (b.v. i.v.m. een vakantie) er in een jaar minder dan 40 weken wordt
gereserveerd, kunnen de ontbrekende weken verrekend worden
 
De kosten van afname van een extra opvangdagdeel bedragen € 44,15
 
Per jaar worden de kosten opnieuw vastgesteld.

 

Bij de prijs is inbegrepen

 

Bij de prijs is niet inbegrepen

 
Het aantal uren wat u wordt berekend is het aantal uren gedurende de dagen van 48 weken die wij open zijn, inclusief de wettelijke feestdagen. De periode van 12 weken/61 dagen per jaar die wij gesloten zijn, exclusief de wettelijke feestdagen, wordt u niet in rekening gebracht.
De totale kosten van deze dagen van 40 weken worden evenredig verdeeld over 12 maanden, zodat het maandbedrag gedurende het hele jaar gelijk blijft. Dit is conform hoe Belastingdienst de Kinderopvangtoeslag uitbetaalt.

Kindercentrum De Stoel is elk jaar gesloten op de volgende 12 weken/61 dagen:

De exacte data worden minimaal 6 maanden van te voren bekend gemaakt
 

Toeslagen
Afhankelijk van uw situatie kunt u een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.
 
Indien u (en eventuele partner) werkt of een opleidings- of re-integratietraject via gemeente Amstelveen of UWV volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het (gezins)inkomen.
 
Is dit niet het geval dan kunt u een bijdrage van de gemeente Amstelveen ontvangen voor een deel van de kosten. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het wel of niet hebben van een VVE-indicatie voor uw kind en van uw (gezins)inkomen (zie navolgend schema).


Hieronder is het een en ander schematisch weergegeven:
(for english version scroll down)