Kosten buitenschoolse opvang De StoelBus

Kosten buitenschoolse opvang De StoelBus 2020
(locatie aan de Pandora)

Het uurtarief voor buitenschoolse opvang bedraagt voor 2020:  € 7,54
Dit geeft voor 2020 het volgende uur/kosten tabellen:
 
 
Naschoolse opvang tot 18:30 uur (incl. vakantieopvang vanaf 7:30 uur, voor 51 weken)
Aantal opvangdagen per week Prijs
per jaar
Prijs
per maand
Aantal opvanguren
per jaar
Aantal opvanguren
per maand
2 €   4818,00   €   401,50   639,00   53,25  
3 €   7227,00   €   602,25   958,50   79,88  
4 €   9636,00   €   803,00   1278,00   106,50  
5 € 12045,00   € 1003,75   1597,50   133,13  
 
Een intensief naschoolse activiteiten programma is bij de kosten inbegrepen.

De kosten zijn berekend op basis van reservering van de opvang van 51 weken. Indien door tijdelijke opzegging (b.v. i.v.m. een vakantie) er in een jaar minder dan 51 weken wordt gereserveerd, kunnen de ontbrekende weken verrekend worden in de kosten bij hervatting van de opvang, wat kan leiden tot hogere maandkosten.

De kosten van afname van een extra NSO dag bedragen € 47,13
De kosten van een vakantiedagdeel (ochtend of middag) bedragen € 41,47
De kosten van een hele vakantiedag bedraagt € 82,94


Het uurtarief voor voorschoolse opvang*) bedraagt voor 2020:  € 7,54
Dit geeft voor 2020 het volgende uur/kosten tabellen: 


Voorschoolse opvang vanaf 7:30 uur (voor 40 schoolweken)
Aantal opvangdagen per week Prijs
per jaar
Prijs
per maand
Aantal opvanguren
per jaar
Aantal opvanguren
per maand
1 €   301,60   €   25,13     40,00     3,33  
2 €   603,20   €   50,27     80,00     6,67  
3 €   904,80   €   75,40   120,00   10,00  
4 € 1206,40   € 100,53   160,00   13,33  
5 € 1508,00   € 125,67   200,00   16,67  
 
De kosten van incidentele VSO bedragen € 7,54


*) Bij te weinig animo kan het zijn dat het niet mogelijk is voorschoolse opvang aan te bieden, of dat voorschoolse opvang op een andere locatie wordt aangeboden. Bij het laatste brengt de ouder zelf het kind naar de andere locatie en Kindercentrum De Stoel verzorgt het vervoer van de kinderen naar de school.


Per jaar worden de kosten opnieuw vastgesteld.

 

Bij de prijs is inbegrepen:

 

Bij de prijs is niet inbegrepen:

Het aantal uren wat u wordt berekend is het aantal uren gedurende de dagen van 51 weken die wij open zijn, inclusief de wettelijke feestdagen. De periode van 6 dagen per jaar die wij gesloten zijn, exclusief de wettelijke feestdagen, wordt u niet in rekening gebracht.
De totale kosten van deze dagen van 51 weken worden evenredig verdeeld over 12 maanden, zodat het maandbedrag gedurende het hele jaar gelijk blijft. Dit is conform hoe Belastingdienst de Kinderopvangtoeslag uitbetaalt.
 
Zowel de kosten van naschoolse opvang als voorschoolse opvang vallen onder de Wet Kinderopvang. Voor deze opvang kunt u bij de Belastingdienst een Kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezinsinkomen.
Meer informatie over de hoogte en het aanvragen van Kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl/toeslagen
Indien u hulp wenst met het aanvragen of invullen van de gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 

Kindercentrum De Stoel is gesloten op de volgende dagen:

  • Algemeen erkende feestdagen
  • 5 dagen rondom Kerst en Oud&Nieuw
  • of 4 dagen rondom Kerst en Oud&Nieuw en de vrijdag na Hemelvaart
  • 1 studiedag
  • En/of een extra dag in het jaar

De exacte data worden minimaal 6 maanden van te voren bekend gemaakt.