Kosten peuteropvang (half day care)

Kosten en toeslagen peuteropvang StoelLandje en ´t Stoeltje 2018
(locaties aan de Landtong en Pandora)

Peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar bestaat uit minimaal 2 ochtenden van 5 uur. De mogelijke combinaties van ochtenden staan op het inschrijfformulier. Hierop kunt u een keuze maken.
 
Het uurtarief (voor ouders met recht op kinderopvang toeslag) voor peuteropvang bedraagt voor 2018:  € 7,84
Dit geeft voor 2018 het volgende uur/kosten tabel:
 
Peuteropvang van 8:00 tot 13:00 uur (voor 48 weken)
Aantal opvangdagdelen per week
Prijs
per jaar
Prijs
per maand
Aantal opvanguren
per jaar
Aantal opvanguren
per maand
2 € 3763,20   € 313,60     480,00     40,00  
3 € 5644,80   € 470,40     720,00     60,00  
4 € 7526,40   € 627,20     960,00     80,00  
5 € 9408,00   € 784,00   1200,00   100,00  
 
De kosten van afname van een extra opvangdagdeel bedragen € 39,75
 
Per jaar worden de kosten opnieuw vastgesteld.


Bij de prijs is inbegrepen

 

Bij de prijs is niet inbegrepen

 
Het aantal uren wat u wordt berekend is het aantal uren gedurende de dagen van 48 weken die wij open zijn, inclusief de wettelijke feestdagen. De periode van 21 dagen per jaar die wij gesloten zijn, exclusief de wettelijke feestdagen, wordt u niet in rekening gebracht.
De totale kosten van deze dagen van 48 weken worden evenredig verdeeld over 12 maanden, zodat het maandbedrag gedurende het hele jaar gelijk blijft. Dit is conform hoe Belastingdienst de Kinderopvangtoeslag uitbetaalt.

 
Kindercentrum De Stoel is elk jaar gesloten op de volgende 21 dagen:
  • 15 werkdagen gedurende het jaar:
    of 15 werkdagen (3 weken) in de zomervakantie
    of 10 werkdagen (2 weken) in de zomervakantie en 5 werkdagen (1 week) elders in het jaar
  • maximaal 5 dagen rondom Kerst en Oud&Nieuw
  • 1 studiedag
  • En/of een extra dag in het jaar

De exacte data worden minimaal 6 maanden van te voren bekend gemaakt
 
 
Toeslagen
Afhankelijk van uw situatie kunt u een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.
 
Indien u (en eventuele partner) werkt of een opleidings- of re-integratietraject via gemeente Amstelveen of UWV volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het (gezins)inkomen.
 
Is dit niet het geval dan kunt u een bijdrage van de gemeente Amstelveen ontvangen voor een deel van de kosten. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het wel of niet hebben van een VVE-indicatie voor uw kind en van uw (gezins)inkomen (zie navolgend schema).

 
Hieronder is het een en ander schematisch weergegeven: