Tarieven KinderCentrum De Stoel

Hieronder vindt u de tarieven van het Kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang en Peuteropvang.
Klik op één van de onderstaande titels om de kosten per locatie te bekijken (click on the title to see the cost).

 

Kosten Kinderdagverblijf (all day care)

Kosten Kinderdagverblijf ´t Stoeltje en ZonneStoeltje
(locaties aan de Pandora en de Alsemlaan)

 

Kosten Buitenschoolse opvang (after school care)

Kosten Buitenschoolse opvang De StoelBus
(locatie aan de Pandora)

 

Kosten Buitenschoolse opvang (after school care)

Kosten Buitenschoolse opvang De Stoel en Buitenschoolse opvang ZonneKids
(locatie aan de Landtong en Alsemlaan)

 

Kosten Peuteropvang (half day care)

Kosten en toeslagen Peuteropvang StoelLandje en ´t Stoeltje
(locaties aan de Landtong en Pandora)

 

Online inschrijven kan ook!

Hieronder vindt u de inschrijfformulieren van het Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang.
Klik op één van de onderstaande titels om direct in te schrijven (to register click on the title).

 

Online inschrijven Buitenschoolse opvang (after school care)

Buitenschoolse opvang De Stoel, De StoelBus en ZonneKids
(locaties aan de Landtong, Pandora en Alsemlaan)

Online inschrijven Kinderdagverblijf (all day care)

Kinderdagverblijf ´t Stoeltje en ZonneStoeltje 
(locaties aan de Pandora en de Alsemlaan)

Online inschrijven Peuteropvang KDV StoelLandje (half day care)

Peuteropvang Kinderdagverblijf StoelLandje 
(locatie aan de Landtong)

Online inschrijven Peuteropvang KDV 't Stoeltje (half day care)

Peuteropvang Kinderdagverblijf 't Stoeltje
(locatie aan de Pandora)


Betaling kosten kinderopvang
De kosten voor kindplaatsen worden in de derde week van de voorafgaande maand gefactureerd. De betaling dient de 1e van de maand overgemaakt te zijn. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL51RABO03723.04.052 (ten name van Kindercentrum De Stoel).


U kunt de betaling tevens laten geschieden middels een automatische incasso. Hierbij machtigt u Kindercentrum De Stoel om het afgesproken bedrag maandelijks van uw rekening af te schrijven, dit gebeurd omstreeks de 1e van de maand.

Indien u nalatig bent in de betaling, dan wordt het verschuldigde bedrag via een incassobureau ingevorderd. De eventuele kosten van invorderingen komen voor uw rekening. Uw kind kan zolang de toegang tot de opvang worden geweigerd.