Informatie Kinderdagverblijf ZonneStoeltje

De groepen
Peuterplein
Activiteiten
Doorgaande ontwikkelingslijn
Fotograaf
Informatieverstrekking
Openingstijden
Dagprogramma
Breng-en haaltijden
Aanmelding
Plaatsing
Kosten Kinderdagverblijf
Voeding en verzorging
Ruildagen
Extra opvang
Ziekte of afwezigheid
Sluitingsdagen

Inspectierapport
 

De groepen
KDV ZonneStoeltje heeft 4 groepen:
De groepen Dolfijntjes en Girafjes bestaan uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 maanden tot 4 jaar die begeleid worden door minimaal 3 pedagogisch medewerkers.
De groep
Lieveheersbeestjes bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van (2,5 á) 3 tot 4 jaar die begeleid worden door minimaal 2 pedagogisch medewerkers.
De groep
Kikkertjes is een peutergroep en bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die begeleid worden door mimimaal 2 pedagogische medewerkers. De groep Kikkertjes biedt halve dagopvang in op de dinsdag- en donderdagochtend van 8:30 tot 13:30 uur.


Verticale groep
Voor onze locatie ZonneStoeltje kiezen wij voor een combinatie van een verticale (leeftijd gemengde) groepen en een horizontale groep (een groep kinderen van (2,5 á) 3 tot 4 jaar).
In een verticale groep leren kinderen om te gaan met kinderen van andere leeftijden. Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar geplaatst worden, wat goed aansluit aan de huiskamersfeer. Een verticale groep biedt het kind continuïteit. Het kindje komt voor een lange tijd in de groep, waardoor het zich optimaal kan hechten aan de pedagogische medewerker, de ruimte en haar/ zijn groepsgenootjes.


Horizontale groep
Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen goed voorbereid worden op de basisschool en onze ervaringen dat een peuter op een gegeven moment aan een nieuwe uitdaging toe is, hebben wij een speciale groep voor peuters van (2,5 á) 3 tot 4 jaar ingesteld.
In deze horizontale groep leren kinderen om te gaan met leeftijdsgenootjes en kan de pedagogisch medewerker goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de behoefte en interesse van de hele groep. Er zijn meer speelkameraadjes van dezelfde leeftijd om op hetzelfde niveau samen mee te spelen en te ontdekken. Door deze voorbereiding krijgen de kinderen een solide basis om aan de basisschool te beginnen.


Peuterplein
Kinderdagverblijf ZonneStoeltje maakt gebruik van het programma Peuterplein. Peuterplein is een compleet pakket met leuke materialen en uitdagende activiteiten om kinderen van 0 tot 4 jaar op een gestructureerde én speelse manier op de basisschool voor te bereiden.

                  

Peuters zijn enorm nieuwsgierig. Zeker in de leeftijd van 2 tot 4 jaar gaan ze de wereld om hen heen ontdekken. Peuterplein speelt volledig in op die nieuwsgierigheid en heeft vele uitdagende activiteiten op verschillende ontwikkelingsgebieden.
Met Peuterplein leren de kinderen spelenderwijs. Door samen te zingen, bewegen, lezen praten en werken helpen wij de peuters steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Met Peuterplein worden de kinderen ook zelf uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar nieuwe spelvormen en activiteiten.
Het programma is eenvoudig aan te passen om het ook aan baby’s en dreumesen aan te bieden. Peuterplein is ontwikkeld op basis van de VVE-richtlijnen, zodat wij ook kinderen met een taalachterstand verder kunnen helpen. Peuterplein heeft een doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool: Kleuterplein.

 

Activiteiten
Wij bieden de kinderen activiteiten aan zoals knutselen, spelletjes, wandelen, buitenspelen, enzovoort. Spelen is leuk en belangrijk. Want spelen betekent ervaring opdoen, kennis en vaardigheden ontwikkelen, plezier hebben en meer zelfvertrouwen krijgen. Wij hebben speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen en dat door veel kinderen aantrekkelijk wordt gevonden.

Bij het knutselen gaat het ons erom dat de kinderen plezier hebben in het bezig zijn met het materiaal, het gaat niet om het leveren van prestaties. Alles wat kinderen maken is mooi en verdient een compliment.
  

Specifieke speelhoeken
Elke groep heeft een eigen specifieke speelhoek:


Girafjes heeft een klimhuis, waar kinderen op kunnen klimmen, glijden of er onderdoor kunnen kruipen.
Lieveheersbeestjes heeft een theater, waar kinderen zich kunnen verkleden, muziek maken, dansen en zingen. 
Dolfijntjes heeft een snoezelhoek, waar de kinderen kunnen dromen, zich ontspannen, of genieten van de rust. 
Kikkertjes heeft een atelier, waar de kinderen kunnen schilderen en knutselen.

Samenwerking Zonnehuis
Met verpleeghuis Zonnehuis Westwijk organiseren we activiteiten voor de bewoners van Het Zonnehuis én kinderen van KDV ZonneStoeltje, bijvoorbeeld met Pasen gezamenlijk paaseieren zoeken in de tuin of een gezellige kerstlunch met zijn allen. Ook wordt er met regelmaat met de kinderen en de bewoners geknutseld. 


Alle kinderen en de ouders van KDV ZonneStoeltje worden uitgenodigd voor het Zomeravondfeest. Er wordt deze avond een barbecue georganiseerd en de bijgerechten worden door de ouders verzorgd. Eventueel geven de kinderen een voorstelling aan de ouders: dit kan zijn “peuterdans” of er wordt een veiling gehouden van door de kinderen gemaakte kunstwerken. Daarnaast geven we de traditionele feesten zoals Sinterklaas, kerst e.d. uiteraard ook alle aandacht.
Van de verjaardag van uw kind maken we een leuke dag, met de verjaardag-Stoel, een mooie feestmuts, cadeautje en liedjes voor de jarige job.


Doorgaande ontwikkelingslijn
Aan de hand van een observatiesysteem KIJK! wordt de ontwikkeling en het welzijn van het kind minimaal één maal per jaar geobserveerd door de pedagogisch medewerkers van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Tijdens een oudergesprek wordt deze observatie van uw kind met u besproken. Hebt u behoefte aan een extra gesprek, dan staan wij daar uiteraard altijd voor open.
 
Als uw kind 4 jaar wordt, gaat uw kind naar de basisschool. U krijgt dan van onze pedagogische medewerkers van het kinderdagverblijf een ingevulde observatielijst aangeboden. Deze lijst, die tevens aan de basisschool wordt aangeboden, tenzij u daar bezwaar tegen kenbaar maakt, geeft de docent van de basisschool een goed beeld van uw kind.

Fotograaf 
Ieder jaar krijgen we bezoek van de fotograaf. Hij of zij fotografeert de kinderen apart en  de hele groep bij elkaar.
U kunt de foto's veelal via een website van de fotograaf bestellen.


Informatieverstrekking
In de entree van KDV ZonneStoeltje is één muur voorzien van een zogenaamd bulletin board. Hierop vindt u mededelingen over onder anderen de vakantiesluiting, speciale activiteiten en mededelingen van de oudercommissie.

Kinderdagverblijfboek
Voor de allerkleinsten (2 maanden tot ± 12 maanden) bieden wij een kinderdagverblijfboek aan. Dit kinderdagverblijfboek is een optimaal communicatiemiddel voor ouders en pedagogisch medewerkers. U wordt op de hoogte gehouden hoe het met uw kind op het kinderdagverblijf gaat. Het is tevens een bewaardocument voor later; er is ruimte voor tekeningen, liedjes, foto’s enzovoort. Tevens krijgen de kinderen een herinneringsmap waarin de pedagogisch medewerkers tekeningen, knutselwerkjes en verhalen van uw kind verzamelt voor later.


Facebook
Kinderdagverblijf ZonneStoeltje heeft ook een
pagina op Facebook. Daar vindt u informatie, foto’s van de activiteiten van de kinderen en hun pedagogisch medewerkers.

Openingstijden
Kinderdagverblijf ZonneStoeltje is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur.

Dagprogramma ZonneStoeltje
07.30 uur                       aanvang 1e, 2e en 3e pedagogisch medewerker
07.30 tot 09.00 uur         binnenkomst kinderen
08.15 uur                       aanvang 4e en 5e pedagogisch medeweker
09.00 uur                       aanvang 6e, 7e en 8e pedagogisch medewerker
09.15 tot 09.45 uur         tussendoortje 
09.45 uur                       eerste (vaste) verschoonmoment
10.00 uur                       activiteit Peuterplein (2+)
10.00 tot 11.15 uur         vrij spelen en/of een georganiseerde activiteit (binnen/buiten)
11.30 tot 12.00 uur         lunch
12.00 uur                       tweede (vaste) verschoonmoment
12.00 tot
± 14.30 uur     middagslaapje 
13.00 tot 14.15 uur        pauzes pedagogisch medewerkers

± 14.30 uur                   derde (vaste) verschoonmoment
15.00 uur                       tussendoortje
15.00 tot 16.30 uur         vrij spelen en/of een georganiseerde activiteit (binnen/buiten)
16.30 uur                       vierde (vaste) verschoonmoment
17.00 uur                       einde werkdag 1e, 2e en 3e pedagogisch medewerker
17.45 uur                       einde werkdag 4e en 5e pedagogisch medewerker
18.30 uur                       sluiting; einde werkdag 6e, 7e en 8e pedagogisch medewerker

           
Voor kinderen tot één jaar houden wij zoveel mogelijk het schema aan wat zij thuis gewend zijn.

 

Breng- en haaltijden
Voor het dagritme en de rust in de groep hebben wij het liefst dat u uw kind uiterlijk tot 09.00 uur ’s morgens brengt en vanaf 16.00 uur ’s middags weer ophaalt. 

Aanmelding
U kunt uw (nog niet geboren) kind aanmelden door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren bij Kindercentrum De Stoel, u kunt zich tevens online inschrijven.

Plaatsing
Het minimum aantal dagen bedraagt 2 dagen per week. Het is mogelijk dat uw kind niet direct na aanmelding geplaatst kan worden. In dat geval komt het op een wachtlijst te staan. Zodra er ruimte is bij het kinderdagverblijf van uw keuze ontvangt u, circa 2 maanden van te voren, een aanbod van plaatsing op de dagen waarop uw kind het kinderdagverblijf kan gaan bezoeken. Bij dit aanbod van plaatsing wordt zoveel mogelijk met uw voorkeursdagen rekening gehouden.    

Kosten Kinderdagverblijf 
Een kostenoverzicht staat apart vermeld op de site onder tarieven. Per jaar worden de kosten opnieuw vastgesteld.

Voeding/verzorging

Luiers, eten en drinken dat door Kindercentrum De Stoel wordt verstrekt is bij de prijs inbegrepen. In de gevallen waar voor een kind dieet of ander speciale voeding/ verzorging benodigd is, dienen de ouders dit zelf mee te geven.
Wij zijn van mening dat de warme maaltijd een moment is voor familie, dusdanig bieden wij geen standaard warme maaltijd aan. Tot 1 jaar kunnen wij uw zelf meegebrachte maaltijd aanbieden aan uw kindje. Wij geven dit tot uiterlijk 16.30 uur in verband met ons dagprogramma.


Voor elk kind hebben we een mandje waarin u o.a. een set passende reservekleding kunt doen, een favoriete knuffel en eventueel een speen.  

Op de grond spelen de kinderen en het is niet hygiënisch om met buitenschoenen de speelruimte te betreden. Daarom verzoeken wij u voor uw kind pantoffeltjes of makkelijke binnenschoentjes mee te nemen. Voor de ouders staan in de hal bakken met plastic hoezen voor om de schoenen bij de groepsdeuren.                             
 

Ruildagen
Kindercentrum De Stoel biedt u de gelegenheid om 6 maal per kalenderjaar een dag te ruilen, hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verboden.


Extra opvang
Er is een mogelijkheid voor extra opvang bij incidentele situaties. Deze aanvragen zijn ter beoordeling van het kindercentrum, bijvoorbeeld of er plaats is. De kosten zijn gelijk aan een dagprijs en worden apart in rekening gebracht.

Ziekte of afwezigheid
De verantwoordelijkheid van de medische verzorging van een kind ligt altijd bij de ouders/verzorgers. Kindercentrum De Stoel hanteert de richtlijnen en adviezen van de GGD. Bij eventueel medisch handelen zijn wij gebonden aan de wet BIG (de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Als uw kind Kindercentrum De Stoel niet kan bezoeken wegens ziekte of andere oorzaken, dan dient u dit door te geven aan de leiding. Word uw kind op de opvang ziek dan nemen wij contact met u op om te overleggen welke maatregelen er getroffen kunnen worden.
Bij incidentele afwezigheid van uw kind worden de volledige kosten in rekening gebracht. Duurt de afwezigheid langer dan 1 maand (met uitzondering van de vakanties van uw kind), dan kunt u hierover contact opnemen met Kindercentrum De Stoel.
Komt uw kind na een ziekteperiode weer terug op het kindercentrum, gaan de pedagogisch medewerkers ervan uit dat het kind weer beter is en volledig kan meedraaien met de groep.
 
Wanneer uw kind, structureel of incidenteel, medicijnen nodig heeft, kunnen wij op uw verzoek deze medicijnen verstrekken. Uit ons zelf zullen wij nooit een kind medicijnen geven. Onder medicijnen verstaan wij medicijnen die men alleen op recept krijgt én de zogenaamde zelfredmiddelen, waaronder paracetamol, hoestdrank, keelpastilles etc.
Wij verstrekken uw kind medicijnen alleen onder de volgende voorwaarden:

Sluitingsdagen
Kindercentrum De Stoel is gesloten op de volgende dagen:

 

Inspectierapport
Klik hier op de link om naar het inspectierapport te gaan.
 

top