Personeelsbeleid
Wij zien de pedagogisch medewerkers en pedagogisch medewerkers in opleiding, als medeopvoeders van de kinderen van anderen. Als professionele opvoeder in het kindercentrum heeft een pedagogisch medewerker minimaal een MBO opleiding conform de CAO-Kinderopvang eisen of is in opleiding hiervoor (de opleiding Pedagogisch Werker niveau 3- 4).

Het personeel van Kindercentrum De Stoel is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële documentatie. Deze verklaring geeft aan dat op grond van onderzoek bij justitie in relatie met het doel van de verklaring (het opvangen en verzorgen/ begeleiden van kinderen) niet is gebleken dat er bezwaar bestaat tegen het genoemde doel.

Stagebeleid
Kindercentrum De Stoel biedt stages aan mensen die de opleiding Pedagogische Werker 3 - 4 (PW3 – PW4) volgen via de leerwegen Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en/ of de Beroeps Begeleidende Leerweg ( BBL). Een pedagogisch medewerker in opleiding die de BBL volgt, is in dienst van Kindercentrum De Stoel en wordt op de groep ingezet conform de CAO voorschriften: in de eerst twee jaar van deze opleiding wordt de formatieve inzet van de pedagogisch medewerker in opleiding bij goed functioneren opgevoerd van nul tot 100%. In het derde jaar telt de pedagogisch medewerker in opleiding mee als medewerker.

Daarnaast biedt Kindercentrum De Stoel gelegenheid voor maatschappelijke stages en/ of zogenaamde snuffelstages.